Vyhľadávanie

Bluecrest

BlueCrest Inc. je technologickou spoločnosťou, ktorá spája tradíciu globálneho lídra s dynamickým prístupom. Pohotovo prináša nielen odborné znalosti a služby, ktoré poznáte z divízie Document Messaging Technologies spoločnosti Pitney Bowes, ale aj nové riešenia zohľadňujúce individuálne požiadavky zákazníkov, nové kritériá informačnej bezpečnosti, alebo aktuálne zanietenie pre procesnú efektivitu.


„Blue“ je symbolom, farbou, ktorá predstavuje vlastnú históriu ako minulú súčasť spoločnosti Pitney Bowes, ktorá bola dlhé desaťročia lídrom v odvetví spracovania zásielok a komunikácie so zákazníkmi.

„Crest“ predstavuje novú nezávislú spoločnosť, ktorá je pripravená riadiť inovácie naprieč odvetvím a pomáhať celému spektru svojich klientov zrýchliť ich rast.


Spoločnosť BlueCrest je odhodlaná rozvíjať svoje riešenia tak, aby vyhovovali požiadavkám budúcnosti, takže Vaše podnikanie môže byť inteligentnejšie, rýchlejšie a lepšie. Predstavuje najkomplexnejší rad produkčných obálkovacích liniek, triedičov listových zásielok a balíkových riešení, produkčných tlačiarní a „poštového“ softvéru na svete. Je zodpovedným lídrom v oblasti inovácií a podpory dodaných riešení.