MORGANA AutoCreaser Pro 33/50


Morgana AutoCreaser Pro je stroj na automatické bigovanie a prípadnú perforáciu papiera, kartónu a ostatných mäkkých materiálov vo forme hárkov. Stroj po nastavení automaticky priečne biguje prechádzajúce hárky. Zároveň s priečnym bigovaním je možné použiť aj pozdĺžne bigovanie, alebo perforovanie rotačnými nástrojmi. Stroj je vybavený podtlakovým vzduchovým nakladaním a možnosťou elektronického programovania až 16 bigov na hárku. Vzhľadom na konštrukciu nakladača je ho možné počas práce dopĺňať.

Technická špecifikácia

Autocreaser Pro 33
Maximálna rýchlosť 5 000 A4/hod.
Maximálny rozmer hárku 648 x 330 mm
Minimálny rozmer hárku 140 x 160 mm
Autocreaser Pro 50
Maximálna rýchlosť 6 000 A4/hod.
Maximálny rozmer hárku 700 x 500 mm
Minimálny rozmer hárku 140 x 160 mm
Maximálna gramáž papiera 400 g/m2
vrátane laminovaných materiálov
Minimálna gramáž papiera 70 g/m2
Počet rýh na hárku až 16
Počet uložených programov až 9
Min. vzdialenosť medzi ryhami 4 mm (závisí od papiera)
Individuálne nastavenie ryhy 0,1 mm
Napájanie 220/240 V, 50 Hz
Rozmery (d x š x v)
Autocreaser 33
1 168 x 457 x 990 mm
Autocreaser 50
1 780 x 700 x 1000 mm
Hmotnosť 151 kg