Obálkovacie stroje

Pitney Bowes RELAY 8000

Vlastnosti

 • Pri použití spracovania súboru bude Vaša tranzakčná korešpondencia spracovaná presne, aby boli dodržané všetky právne normy. Analýza súborového spracovania Vám dáva plnú kontrolu nad korešpondenciou na informačnej a tranzakčnej báze a uchováva Vaše tlačené informácie v bezpečí.
 • Ľahké použitie kontrolného panela.
 • Automatické nastavenie až 20-tich predvolených úloh.
 • Spracuje až 5400 listov za hodinu a až 200.000 listov mesačne.
 • Podporuje veľké množstvo formátov obálok, čím eliminuje potrebu manuálnej kompletizácie zásielok, či potrebu investície do druhého samostatného zariadenia.
 • Vynikajúci systém pre veľké súbory korešpondencie, aj pre dotlače pri spracovaní poštových operácii.
 • Funkcia Load-on-the-fly umožňuje pozastavenie systému, zatiaľ čo sa doplňujú ďalšie materiály.
 • Funkcia Clear Deck umožňuje odstrániť všetky materiály z transportnej dráhy stlačením jediného tlačidla na konci každej úlohy.
 • Všetky podávače, vrátane podávača obálok sú prepojené pre zníženie prevádzkového času.
 • Veľkokapacitné podávače pojmu ďalších 500 obálok.
Relay7000_8000_angle.jpg
 • V prípade, že kompletujete účty, faktúry alebo iné dokumenty, je najdôležitejšie, aby adresáti dostali tie správne dokumenty. Potrebujete, aby spracovanie korešpondencie bežalo rýchlo a zároveň aby bola každá zásielka skompletovaná presne. S obálkovacím systémom Relay 8000 sa môžete spoľahnúť, že Vaša korešpondencia bude spracovaná včas a že všetky informácie o Vašich zákazníkoch budú uchované v bezpečí.
  Relay 8000 možno doplniť možnosť spracovania súborov, technológie podnikovej úrovne, ktorá Vám zabezpečí plnú kontrolu nad spracovaním Vašej korešpondencie. S ním budete mať možnosť nakladať s Vašimi tlačenými informáciami rovnako bezpečne ako s digitálnymi dátami. Súčasne, vďaka voliteľným možnostiam, ako sú OMR, 1D a2D skenovania, sa Vaša najdôležitejšia korešpondencia dostane k správnym adresátom. Pridania čiarových kódov k Vašim terajším dokumentom a ich príprava na spracovanie súborov je jednoduchá vďaka komunikačnej platforme Relay. Tento software Vám umožní pridanie bezpečnostných 2D či 1D alebo OMR a využitie Vašich tlačových kanálov bez potreby akejkoľvek ďalšej úpravy dokumentov.
  Produktivitu spracovania veľkého objemu korešpondencie môžeme zvýšiť pridaním veľkokapacitných podávačov dokumentov. Nové užívateľské rozhranie uľahčuje nastavenie úloh. To dokonca umožňuje vkladať stránky do rôzne veľkých obálok v rovnakej sérii pošty, čo Vám poskytuje flexibilitu vedúcu k automatizácii spracovania všetkej korešpondencie s bezkonkurenčnou presnosťou.

Špecifikácia

Maximálna rýchlosť5400 cyklov/hodina
Doporučené mesačné zaťaženie200.000 listov
Možnosti skladovC, Z, V, dvojitý, bez skladu
Voliteľné príslušenstvoOMR, 1D, 2D, súborové spracovanie
Rozmery hárkov papiera v podávači127 x 135 mm až 250 x 356 mm
Kapacita podávača dokumentov350 štandardných listov
Kapacita podávača príloh350 príloh
Kapacita veľkokapacitného podávača dokumentov2000 listov
Kapacita podávača obálok500 obálok
Maximálny počet podávačov8 (4 vysokokapacitné podávače + 4 podávače dokumentov/ príloh)