Kontakty

Pobočka Bratislava

Pobočka Žilina

Firemné údaje

Na pántoch 22, 831 06 Bratislava 35
Tel.: 02-4464 9857
Fax: 02-4464 9875
GPS: 48.212340 [°N], 17.172858 [°E]
E-mail: bratislava@robinco.sk
Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
Tel.: 041-7635 302
Fax: 041-7644 279
GPS: 49.219400 [°N], 18.728900 [°E]
E-mail: zilina@robinco.sk
Názov: ROBINCO Slovakia s.r.o.
Sídlo: Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
IČO: 31611630
IČ DPH: SK2020444140
Zápis v OR: Okresný súd Žilina, oddiel Sro, vložka č. 2088/L. Výpis z OR